Co oznacza poręczenie w kredytach?

Słowo poręczenie w kredytach hipotecznych, a także gotówkowych występuje dość często. Niektóre instytucje po prostu nie ufają za bardzo standardowym kredytobiorcom i wymagają od nich dodatkowych zabezpieczeń. Podręczenie to właśnie jedna z ważniejszych opcji pod względem zabezpieczenia przede wszystkim strony kredytodawcy. O poręczenia faktycznie trudno, ponieważ przez ten instrument inny człowiek, najczęściej powiązany z kredytobiorcą staje się stroną spłacającą zobowiązanie, jeżeli pierwsza się z nich nie wywiąże. Nie jest to zatem zbyt lekka wzajemność. Wymaga dużego zaufania, a tym bardziej niesamowitego ryzyka, czy odpowiedzialności rozumianej w naprawdę profesjonalny sposób. O poręczeniu w kredytach gotówkowych szczególnie warto porozmawiać, ponieważ to element wpływający na potencjał tego rynku.

Jakie konsekwencje niesie poręczenie kredytów i czy faktycznie warto to robić?

Wiadomym jest, że kredytodawca pragnie, jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy. Jeżeli dłużnik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków trzeba je przenieść na osobę, która kredyt poręczyła. Przy poważnych zobowiązaniach odnalezienie takiej strony transakcji jest niesamowicie trudne. W niektórych przypadkach bowiem dłużnik ucieka, a osoba poręczająca zostaje z ogromnym kredytem na głowie. Nie jest to zatem sytuacja korzystna z długoterminowego punktu widzenia. Poręczenie w definicji ekonomicznej to po prostu zobowiązanie do spłaty kredytu w razie braku tej czynności przez pierwotnego pożyczkobiorcę. Pamiętaj, że poręczając zadłużenie, nawet najbliższej osobie narażasz się na wszystkie konsekwencje ekonomiczne, łącznie z obszarem windykacji, sprawami sądowymi, itp. Poręczyciel odpowiada praktycznie za wszystkie koszty, nie tylko odsetki, ale także za opóźnienia, opłaty związane z innymi procedurami. Niestety, także śmierć kredytobiorcy nie wyklucza poręczyciela z obowiązku spłaty zobowiązania. Jest to na pewno bardzo trudny do zaakceptowania model. Wymaga zwyczajowo oddzielnych ustaleń między stronami współpracującymi. Poręczyciel musi mieć po prostu pewność, czy nie narazi się na niepotrzebne straty.

Zobacz także:  Ile musimy zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy?

Negatywne konsekwencje dla budowania pozytywnej historii kredytowej

Warto zaznaczyć, że udzielając jakiegokolwiek poręczenia na rynku pożyczkowym, odbija się to na budowaniu historii kredytowej. Wszystkie dane są przetwarzane klasycznie w Biurze Informacji Kredytowej. Ogólnie rzecz biorąc odradza się takie formy zabezpieczenia kredytów. Lepiej trochę poczekać z podpisaniem umowy, ale wypracować lepsze warunki z instytucją kredytującą potrzeby. Banki nie zawsze zgadzają się, aby konkretna osoba została poręczycielem. Też sprawdza się jej pełną historię względem dochodu czy spłaty dotychczasowych zobowiązań. Nie można zatem oszukać banków, ani manipulować tym aspektem. To znowu rodzi dodatkowe formalności, często nie do przyjęcia nawet przez najbliższych. Poręczyciel, pomimo normalnych warunków spłaty kredytu pogarsza automatycznie historię kredytową. Dlaczego? Jest bowiem potencjalnie człowiekiem spłacającym zobowiązanie kogoś innego. Dla banku taki klient nie jest zatem zbyt opłacalny w długich terminach. Jeżeli zatem poręczasz, lepiej nie zaciągaj pożyczek w masowej skali.

Na zakończenie

Widzisz zatem, że poręczenie kredytów nie jest raczej opłacalną czynnością. To jednak najpopularniejsza forma zabezpieczenia odbijająca się w dużym stopniu na relacjach międzyludzkich w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów ze spłatą większego zadłużenia. Czy teraz już lepiej rozumiesz zagadnienie?  

Możesz również polubić…

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.