Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje działania zmierzające do likwidacji lichwiarskich pożyczek z krajowej gospodarki. Lichwa to bardzo szkodliwy czynnik ekonomiczny, ponieważ rujnuje konsumentów, a drobny kredyt staje się niemożliwy do spłacenia praktycznie przez całe życie. Lichwa prowadzi najczęściej do przejęcia i taniej wyprzedaży majątku dłużnika. Przez to traci nie tylko konsument, ale również cała gospodarka. Ustawa antylichwiarska (potoczna nazwa) występuje w Polsce od kilku lat. Co zmieniła? Zobacz na zlotykredyt.com.pl.

Dotychczasowe zmiany wynikające z ustawy antylichwiarskiej

Bieżące zmiany ograniczyły koszty pozaodsetkowe, a także windykacyjne. KNF prowadzi rejestr firm pożyczkowych. Wzrósł kapitał zakładowy, jakim posługują się firmy pożyczkowe przed uruchomieniem podobnej działalności. Każda firma pożyczkowa to aktualnie spółka prawa handlowego, a nie jednoosobowa działalność gospodarcza, co daje większą pewność profesjonalnej obsługi klienta. Na tych zmianach Ministerstwo Sprawiedliwości jednak nie kończy i zapowiada kolejne.

Potencjał nadchodzących zmian (perspektywy)

Optymalizacja kredytów ratalnych przy zakupie sprzętu gospodarstwa domowego

Przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości chce ograniczyć nadużycia przy podpisywaniu umów kredytów ratalnych. Większość marketów naciąga klientów na niepotrzebne ubezpieczenia. Jeżeli klient chce zwrócić uszkodzony sprzęt do sklepu i tak zostaje z kredytem ratalnym. To zatem bardzo groźne narzędzie bez odpowiedniej analizy. Docelowo przepisy mają ustalić maksymalne koszty dodatkowe w kredytach ratalnych na 45%. Wskazany limit nie uwzględnia standardowych odsetek, które w aktualnych warunkach znajdują się na granicy 10%.

Koniec z przejmowaniem nieruchomości

Kolejna sugerowana zmiana dotyczy zakazu przejmowania nieruchomości, majątku rodzinnego przy problemach ze spłatą niewielkiego zobowiązania. Jeżeli dług nie przekroczy pięciu procent wartości lokalu, wtedy egzekucja stanie się w praktyce niemożliwa. To bardzo dobra zasada, ponieważ problem utraty dużego majątku na rzecz lichwiarza występuje w Polsce od wielu lat i stanowi ogromne nadużycie. Do tego ustawodawca przyjmuje konkretną definicję pożyczek lichwiarskich. Dzięki temu zniknie problem z interpretacją nietypowych umów w sporach sądowych. Do tej pory pożyczka lichwiarska nie była do końca opisana, a sądy stosowały raczej ogólne wytyczne. Za złamanie nowego prawa grozi odpowiedzialność karna, nawet do pięciu lat. Pożyczka lichwiarska wykorzystuje najczęściej trudną sytuację ekonomiczną dłużnika, co jest aspektem karalnym.

Realna odpowiedzialność karna za udzielanie lichwiarskich zobowiązań

Walka z lichwiarskimi zobowiązaniami postępuje, a Polska zaczyna stosować najlepsze standardy ochrony kredytobiorcy dostępne w najbardziej rozwiniętych gospodarkach. W Stanach Zjednoczonych za udzielenie lichwiarskiej pożyczki można trafić za kratki na ponad dziesięć lat, co jest wynikiem mocno odstraszającym.