Banki udzielające kredytów gotówkowych w pierwszej kolejności sprawdzają naszą zdolność kredytową. Jeśli jest ona nie wystarczająca, kredytu gotówkowego nie otrzymamy. Co to jest zdolność kredytowa i jakie czynniki na nią się składają? Odpowiedź na te pytania poniżej ale także na PortalBankowy.info gdzie sprawdzisz swoją zdolność, a także porównasz kredyty.

Zdolność kredytowa jest oszacowywana na podstawie wysokości comiesięcznych dochodów osoby ubiegającej się o kredyt gotówkowy. Bank będzie sprawdzał źródła naszego dochodu, oczywiście w najlepszej sytuacji są osoby pracujący na podstawie umowy o prace zawartej najlepiej na czas nieokreślony. Banki przychylnym okiem patrzą na dochody, których źródłem jest comiesięczna emerytura bądź też renta. Biorąc pod uwagę ocenę zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy, banki sprawdzają zaciągnięte przez niego zobowiązania i kredyty. Sprawdzają jak wnioskujący wywiązuje się z comiesięcznych spłat swoich zobowiązań, oraz w jakiej są one wysokości. Przy udzielaniu kredytu gotówkowego bierze się także pod uwagę wiek kredytobiorcy. Kolejną rzeczą jest liczba osób w całym gospodarstwie domowym przyszłego kredytobiorcy. Czasami ubiegając się o kredyt gotówkowy posiadamy już z jakąś cześć zaoszczędzonych środków własnych. Jest to tak zwany wkład własny, banki także biorą ten czynnik pod rozwagę przy rozpatrywaniu zdolności kredytowej. Niekiedy ubiegający się o kredyt może przedstawić dodatkowe zabezpieczenia , zwiększa to znacznie zdolność kredytową.

Osobną sprawą są ubezpieczenia kredytu gotówkowego, które są dużym zabezpieczaniem i gwarancją dla banku, że kredyt zostanie spłacony. Gotowość do wzięcia kredytu gotówkowego z ubezpieczeniem w sposób znaczący zwiększa zdolność kredytową. Banki podejmują decyzję o przyznaniu kredytu gotówkowego analizując comiesięczne dochody potencjalnego klienta. Po odjęciu spłat zobowiązań, kredytów, kosztów utrzymania, w portfelu przyszłego kredytobiorcy powinna zostać kwota pozwalająca na swobodną spłatę rat kredytu gotówkowego. Kwota która jest potrzebna na comiesięczne utrzymanie jest indywidualnie ustalana przez każdy banki. Kwota taka jest zależna od regionu zamieszkania, od tego czy to miasto, czy to wieś. Przyjmuje się, że średnio polowa dochodu powinna zaspokajać wszelkie zobowiązania.