Z punktu widzenia firmy pożyczkowej, spłacenie chwilówki w terminie jest najkorzystniejsze. Problem pojawia się, gdy dana kwota jest spłacona zbyt późno, lub... zbyt wcześnie. W tym pierwszym przypadku firma wprowadza mechanizmy windykacyjne, w tym naliczanie karnych odsetek. Co jednak zrobić, jeśli chwilówka zostanie spłacona zbyt szybko?

Struktura kosztow, czyli za co płacimy?

Chwilówka to produkt finansowy, który składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest pożyczkony kapitał, który w całości musimy oddać. Druga i trzecia część, czyli odpowiednio marża i odsetki, to składowe kosztu tego kapitału. Rzecz jasna są one znacznie wyższe niż w przypadku kredytu i – niestety – nie mają ściśle określonej struktury. Zwykle jednak marża jest zdecydowanie wyższa od odsetek, co oczywiście można tłumaczyć relatywnie dużym ryzykiem firmy i jednocześnie niedużą (na chwilę obecną) inflacją.

Zwrot kosztów? Tak, ale...

Firmy pożyczkowe nie byłyby sobą, gdyby na powyższe parametry nie miały wpływu inne czynniki a mianowicie rentowność danej chwilówki. Dlaczego? Ponieważ w przypadku wcześniejszej spłaty chwilówki, Klient ma prawo żądać zwrotu nadpłaconych odsetek. Te zaś są relatywnie niskie, co oznacza, że firma ponosi stosunkowo nieduże koszty. Z kolei marża będąca wynagrodzeniem firmy za konkretną czynność, nadal pozostaje bez zmian. I właśnie dlatego zwrot nadpłaconych odsetek nie jest tak opłacalny, jak mogłoby się to wydawać.

Kiedy pieniądze?

Wysokość zwrotu to jedno a czas realizacji to drugie. Niestety termin zwrotu nadpłaconych środków może wynosić nawet miesiąc, oczywiście w zależności od zapisów w umowie pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem. W praktyce większość firm deklaruje gotowość do wypłacenia zwrotu dopiero po 30 dniach, gdyż przez ten czas mogą one nadal obracać powierzonymi środkami. Jednocześnie pamiętajmy, że możliwość szybszej spłaty (i zwrotu części środków) jest jednym z istotniejszych chwytów marketingowych, stosowanych przez firmy pożyczkowe.

Podsumowując, struktura kosztów chwilówki jest zwykle tak skonstruowana, by straty z tytułu wcześniejszej spłaty były dla firm pożyczkowych możliwie najniższe. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które przemawia w tym przypadku na korzyść Wierzyciela.